ReDNet-onderzoeksproject

Achtergrond

De laatste jaren kwamen er nieuwe partydrugs op de markt, zoals de fameuze ‘legal highs’, ‘novel compounds’ en synthetische drugs (zoals spice en andere vormen van synthetische cannabis, mephedrone en GBL). Het internet speelt een belangrijke rol in de verspreiding van positieve en negatieve informatie over deze nieuwe partydrugs die online heel gemakkelijk te bestellen zijn. Ze werden dan ook een belangrijk nieuw thema in drugspolitiek, onderzoek naar verdovende middelen en volksgezondheid. Steeds meer en steeds sneller verschijnen er – vooral online – ongereglementeerde stoffen die een belangrijke uitdaging worden voor gezondheidsdiensten, overheidsinstellingen, hulpverleners en preventiewerkers. En ook voor (potentiële) gebruikers.

Er gaan meer en meer onderzoeksmiddelen en aandacht naar de ‘legal highs’. Toch blijft er een nijpend gebrek aan beschikbare informatie voor beroepsmensen en voor gebruikers of voor mensen die eraan denken om legal highs te gaan gebruiken. De term ‘legal highs’ komt nog bijna niet voor in wetenschappelijke of in ‘peer reviewed’ literatuur. En er is nog altijd te weinig betrouwbare, actuele en evenwichtige informatie beschikbaar over de mogelijke gevaren van gebruik of misbruik op korte en op lange termijn.

Over het project

Het project van het Recreational Drugs European Network (ReDNet) is een multisite-onderzoek om voor jongeren (16-24 jaar) en voor beroepsmensen de beschikbare informatie te verbeteren over de effecten van deze nieuwe partydrugs en over de mogelijke gezondheidsrisico’s voor gebruikers. We onderzoeken ook de mogelijkheden van enkele nieuwe communicatietechnologieën (ICT, sms, sociale media, multimediaplatforms) om correcte en onbevooroordeelde informatie te verspreiden om al onze doelgroepen op het juiste moment te bereiken met aangepaste informatie.
Het ReDNet-project werkt met de al bestaande database van het Psychonaut [EWS]-project en met informatie die we halen uit literatuur- en onlineonderzoek. We doen dat samen met de mensen voor wie de informatie bestemd is (jongeren en beroepsmensen).

Onze belangrijkste doelstellingen:

  • Correcte informatie ontwikkelen over de nieuwe partydrugs
  • Een waaier aan innovatieve en effectieve technologieën ontwikkelen en lanceren om deze informatie te verspreiden
  • De haalbaarheid onderzoeken van verschillende communicatietechnologieën en van de relevantie van de informatie per doelgroep
  • Via nieuwe media informatie aanleveren voor toekomstig onderzoek in e-Health, selectieve preventie en schadebeperking

Mail voor meer informatie gerust naar [email protected] of download onze folder.

Ben je tussen 16 en 24? Of bent u professioneel betrokken bij jongeren of bij volwassen gebruikers van legal highs? Zin om mee te werken aan ons onderzoek?

Yul de online-enquête of het intekenformulier even in (of nog liever alle twee).

Andere talen

Deze pagina is ook beschikbaar in andere talen. Klik op een vlag hieronder:

 

Rating:
67.0
371 votes
1 2 3 4 5

Nieuwsbrief
Facebook en Twitter

Als je niet kunt wachten op de volgende Newsletter, we zitten ook op Facebook en Twitter. Sign up voor meer actuele updates!

Social Networks

SecondLife

We organiseren regelmatig seminars in de ReDNet Virtual Studio in Second Life (SL).
Volg deze link – Of kijk voor meer informatie over hoe u op de campus komt in dit document..

Het volgende seminar is op: Wed, 8th February 2012 from 15.30 to 16.00 (UK Time)
Titel: Drugs on the Internet: emerging trends in Europe.
Spreker: Ulrick Solberg

Neem voor meer details contact op met Daniela Zummo ([email protected]).
We kijken alvast uit naar uw bezoek in SL!
Het ReDNet Research Team

Enquêtes

In het kader van het ReDNet-project ondervragen we in verschillende Europese landen beroepsmensen zoals gezondheidswerkers en jongeren over hun kennis en begrip van legal highs.

Er is ook een mogelijkheid om actief bij te dragen tot de ontwikkeling van ICT-tools en hun inhoud. Ga naar het intekenformulier als u graag meewerkt of als u het goed vindt dat we u binnenkort enkele vragen stellen.

Onze onderzoeksactiviteiten zijn goedgekeurd door de Faculty of Health and Human Sciences ECDA, Pharmacy and postgraduate Medicine Ethics Committee van de University of Hertfordshire (PHAEC\10-42).