Forskningsprosjektet ReDNet

Bakgrunn

De senere årene er det i flere sammenhenger dukket opp en rekke nye rusmidler (for eksempel "Spice" og andre syntetiske cannabinoider, Mephedrone, GBL). Internett har vært en framtredende arena både når det gjelder informasjon om, og omsetning av slike nye stoffer, som på engelsk ofte omtales som "recreational drugs", "legal highs", "Novel compounds" og "research chemichals". Denne utviklingen er i økende grad blitt tema for rusmiddelforskning, for folkehelsen, og for rusmiddelpolitikk. Antallet uregistrerte stoffer, og tempoet de dukker opp og utvikles i skaper store utfordringer for helsemyndigheter, statlige etater, behandlingsapparat, og (potensielle) brukere.

På tross av den oppmerksomheten disse fenomenene har fått i den senere tid, er det fremdeles en stor mangel på tilgjengelig informasjon både for de profesjonelle tjenestene, og for personer som bruker eller tenker på å bruke "legal highs". "Legal highs" er et begrep som sjelden nevnes i vitenskapelig eller offentlig litteratur, og det er et svært begrenset tilfang av pålitelig, oppdatert og balansert informasjon om potensielle kort- og langtids konsekvenser forbundet med bruk av slike stoffer.

Om prosjektet

The Recreational Drugs European Network (ReDNet) er et intereuropeisk multisenter forsknings- og utviklingsprosjekt, som har som mål å bedre omfanget og kvaliteten av tilgjengelig informasjon om disse nye rusmidlene og hvilke mulige helsekonsekvenser bruk av disse kan medføre. Prosjektet har to hovedmålgrupper: Unge brukere/potensielle brukere (16-24+ år), og profesjonelle som arbeider i relaterte tjenester. Prosjektet tar også sikte på å prøve ut hvilket potensiale det er i å benytte ulike typer informasjonsteknologi (for eksempel SMS, Facebook, Twitter, multimedia-plattformer) for å kunne gi nøyaktig og ikke-moralistisk informasjon tilpasset målgruppene.
ReDNet-prosjektet vil bruke data fra Psychonaut-prosjektet (EWS), sammen med ny informasjon fra litteratur, fra nettsøk, og fra personer i målgruppene (profesjonelle og unge), for å:

  • Utvikle presis informasjon om nye rusmidler
  • Utvikle og prøve ut nye måter å anvende informasjonsteknologi for å effektivt spre slik informasjon
  • Å vurdere gjennomførbarheten for de ulike teknologiene, og relevansen av informasjonen for målgruppene
  • Å være en kunnskapsbase for fremtidig forskning, selektiv forebygging og skadereduksjon når det gjelder bruk av informasjonsteknologi

For mer informasjon kan vi kontaktes på info[at]rednetproject.eu eller last ned vår brosjyre.

Also, if you are aged between 16 and 24 or you are a professional working with young people and/or people who use legal highs we want you to get involved in the study.

You can fill out our online survey, sign up to this contribute form, or you can do both.

Other languages

This page is now available in other languages, please click on the flags below:

 

Rating:
65.0
383 votes
1 2 3 4 5

Nyhetsbrev

Hvis du er interessert i prosjektet og ønsker å motta jevnlig oppdatering, kan du melde deg på vår distribusjonsliste. Da vil vi sende deg nyhetsbrevene våre på e-post.

Du kan også laste ned tidligere utgaver her:

Facebook og Twitter

Hvis du ikke vil vente til neste nyhetsbrev kommer, finner du oss også på Facebook og Twitter. Se der for hyppigere oppdateringer

Social Networks

SecondLife

Vi organiserer også jevnlig seminarer på ReDNets virtuelle studio på Second Life (SL).
Her er lenken dit - og du finner mer informasjon om hvordan komme inn på campus her på dette dokumentet.

Neste begivenhet blir arrangert med emne: Wed, 8th February 2012 from 15.30 to 16.00 (UK Time)
Tittel: Drugs on the Internet: emerging trends in Europe.
Foreleser: Ulrick Solberg

Ønsker du mer detaljert informasjon kan du kontakte: Daniela Zummo ([email protected]).
Vi gleder oss til å treffe dere på SL!!
ReDNets forskerteam

Spørreundersøkelse

Som en del av prosjektet gjennomfører vi en spørreundersøkelse blant helse- og sosialpersonell om deres kunnskap om og forståelse av "legal highs" i flere europeiske land.

Det vil også bli mulig å delta aktivt i utprøvingen av IKT-verktøy og innholdet i dem.

Vennligst fyll ut bidragsskjemaet (engelsk) hvis du har lyst å delta, og at vi skal kontakte deg om ikke så lenge.

Forskningsaktivitetene er meldt inn til personvernavdelingen på Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD).