Projekt badawczy ReDNet

Wprowadzenie

Pojawienie się w ostatnich latach nowych substancji psychoaktywnych nazywanych "dopalaczami", "produktami kolekcjonerskimi" bądź "środkami zastępczymi" (takich jak Spice i inne syntetyczne kanabinoidy, mefedron, GBL) wraz z rosnącą rolą Internetu -będącego zarazem źródłem negatywnych i pozytywnych informacji o nowych trendach jak i powszechnie dostępnym sklepem online - staje się coraz bardziej znaczącym problemem w dziedzinie badań nad używaniem substancji psychoaktywnych, polityki narkotykowej oraz zdrowia publicznego. Zarówno ilość tych substancji - pozostających w większości poza kontrolą - oraz tempo, w jakim się pojawiają i przekształcają, stanowi poważne wyzwanie dla ochrony zdrowia, organizacji rządowych, placówek leczenia uzależnień a także (potencjalnych) użytkowników.

Pomimo rosnącej liczby badań oraz uwagi, jaką poświęca się kwestii nowych substancji psychoaktywnych, wyraźnie brakuje informacji o tych substancjach dostępnych dla profesjonalistów pracujących z młodzieżą oraz dla młodych osób biorących "dopalacze" bądź myślących, by po takie substancje sięgnąć. Literatura naukowa na temat "dopalaczy" nie jest zbyt bogata a dostęp do rzetelnej, wyważonej i aktualnej wiedzy na temat możliwych bezpośrednich i odroczonych skutków używania i nadużywania takich substancji pozostaje nadal ograniczony.

O projekcie

ReDNet (The Recreational Drugs European Network) to międzynarodowy projekt badawczy, którego celem jest poprawa wiedzy młodych ludzi oraz profesjonalistów pracujących z młodzieżą, na temat działania nowych substancji oraz możliwych zagrożeń związanych z ich używaniem. Celem projektu jest również przetestowanie przydatności różnego rodzaju innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (określanych skrótem ICT, takich jak: SMS, portale społecznościowe, platformy multimedialne) w upowszechnianiu aktualnej, rzetelnej, a przy tym nie moralizatorskiej oraz dostosowanej do potrzeb odbiorców wiedzy o nowych substancjach.
W projekcie ReDNet wykorzystana zostanie baza danych projektu Psychonaut [EWS], informacje z dostępnej literatury oraz Internetu. Do realizacji projektu zostaną też włączone osoby, do których wiedza o nowych substancjach ma być kierowana – czyli młodzież i profesjonaliści pracujący z młodzieżą. Projekt zmierza do:

  • opracowania rzetelnych informacji na temat nowych substancji psychoaktywnych,
  • opracowania i przetestowania innowacyjnych i skutecznych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przeznaczonych do upowszechnia tych informacji,
  • oszacowania możliwości zastosowania różnych środków ICT oraz przydatności informacji o nowych substancjach psychoaktywnych dla konkretnych grup odbiorców,
  • rozwoju badań z zakresu e-zdrowia, profilaktyki selektywnej oraz redukcji szkód przy wykorzystaniu środków ICT.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt [email protected] lub pobranie ulotki projektu.

Jeśli ma Pani/Pan 18-24 lata lub jest osobą pracującą z młodzieżą i/lub z osobami, które sięgają po substancje psychoaktywne, chcielibyśmy zaprosić Panią/Pana do aktywnego włączenia się do projektu.

Może Pani/pan wypełnić kwestionariusz online, wypełnić formularz udziału w dalszych etapach projektu lub zdecydować na obie z tych możliwości.

Informacje w innych językach

Tekst tej strony jest również dostępny w innych językach. Kliknij, prosimy, właściwą flagę:

 

Rating:
57.0
326 votes
1 2 3 4 5

Nasze biuletyny

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany otrzymywaniem aktualnych informacji o projekcie prosimy o wpisanie się na listę mailową, na którą prześlemy kolejne biuletyny.

Można również pobrać poprzednie wydania w j. angielskim

Facebook i Twitter

Informacje o projekcie można również znaleźć odwiedzając Facebook Facebook i Twitter. Prosimy o zarejestrowanie się, aby regularnie otrzymywać aktualne wiadomości.

Social Networks

SecondLife

Organizujemy także regularne seminaria w wirtualnym kampusie Uniwersytetu Hertfordshire, w Second Life (SL).
Tu jest link. Więcej informacji na temat dostępu do wirtualnego campusu znajdziesz w tym dokumencie.

Następne seminarium odbędzie się: Wed, 8th February 2012 from 15.30 to 16.00 (UK Time)
Tytuł: Drugs on the Internet: emerging trends in Europe.
Prowadzący
Następne seminarium odbędzie się: Ulrick Solberg
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt Ornella Corazza ([email protected]).
Czekamy na Ciebie w Second Life!!
Zespół ReDNet

Badania ankietowe

W ramach projektu ReDNet prowadzimy w całej Europie badania ankietowe wśród młodych ludzi oraz pracowników ochrony zdrowia i innych profesjonalistów pracujących z młodymi osobami, na temat ich wiedzy o nowych substancjach psychoaktywnych czyli tzw. "dopalaczach".

Zapraszamy także do aktywnego udziału w przygotowanie informacji o nowych substancjach psychoaktywnych oraz testowanie innowacyjnych metod upowszechnia tych informacji.

Jeśli chciałaby/łby Pani/Pan nawiązać z nami kontakt i dalej uczestniczyć w tym projekcie, prosimy wypełnić zamieszczony tu formularz udziału . Skontaktujemy się z Panią/Panem w najbliższym czasie.

Projekt badań został zaaprobowany przez Komisję Bioetyczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.